< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

E Yazışma Çözümleri

web_banner

EPDK, Bilgi Edinme ve Şikâyet Başvurularını E-Yazışma ile Yürütmeye Başlıyor 

EPDK tarafından başlatılan e-Yazışma projesi kapsamında; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren EPDK, bilgi edinme ve şikâyet başvurularını, kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gönderilip alınacak şekilde, Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu e-yazışma teknik rehberine uygun olarak hazırlanacak e-yazışma paketi halinde kabul edecektir.

EPDK’ya, bilgi edinme ve şikâyet başvuruları;

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER),
  • Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER),
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinden,
  • EPDK’ya doğrudan web sitesi üzerinden, e-posta ile veya yazılı yapılan kişisel başvurular,

olarak iletilebilmektedir. EPDK tarafından alınan bilgi edinme ve şikayet başvurularından elektrik ve doğalgaz piyasasında dağıtım ve perakendecilik lisansı sahipleri hakkında olanlar ise, ilgili lisans sahibi tüzel kişiye gönderilerek yanıtının EPDK’ya iletilmesi istenmektedir.

EPDK, söz konusu Bilgi Edinme ve Şikâyet Başvurularına en kısa zamanda yanıt verilebilmesi, posta gönderilerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve yapılan istatistiki çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için, elektrik ve doğalgaz piyasasında dağıtım ve perakendecilik lisans almış tüzel kişilerle bu bağlamda yapmış olduğu yazışmaları Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu e-yazışma teknik rehberine uygun şekilde e-yazışma paketi (EYP) olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla gönderip almaya karar vermiştir.

EPDK, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle lisans sahipleri ile bilgi edinme ve şikayet yazışmalarını sadece KEP üzerinden e-yazışma paketi ile yapacağından, lisans sahiplerinin 1 Ekim 2015 tarihine kadar kurumsal KEP adreslerini EPDK’ya yazılı olarak bildirmeleri ve 1 Aralık 2015 tarihine kadar da alt yapı çalışmalarını ve testlerini tamamlayıp, EPDK’dan alınacak yazılı onay sonrası yıl sonuna kadar canlı ortama geçmeleri gerekmektedir.

TÜRKKEP, KEP, E-YAZIŞMA, E-TEBLİGAT, E-İMZA, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-DEFTER VE E-SAKLAMA gibi tüm e-dönüşüm alanlarında, kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik gerekli bütünleşik entegre çözümler ve hizmetleri tek elden tüm Türkiye’de yaygın hizmet ağıyla sağlamaktadır.

EPDK’nın bilgi edinme ve şikâyet başvurularının ve cevaplarının e-yazışma paketi olarak gönderilip alınabilmesi projesi kapsamında, lisans sahibi kurumunuz tarafından ihtiyaç duyulacak gerekli TÜRKKEP e-yazışma çözümlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.