< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics >

E Şirket Hizmetleri

E-Şirket  Nedir?:
Ürünlerini e-Ortamda üretip, e-Ortamda satış ve pazarlamasını yapan, müşteri, iştirak, çalışanlar, paydaşlar ve kamu ile tüm iletişimini yasal geçerli ve mevzuata uygun olarak e-Ortamda (kağıtsız) yapabilen şirketler e-Şirketlerdir.

E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kapsamındaki tüm yenilikler önümüzdeki kısa dönemde şirketleri “E-Hizmet” ve “E-Servis” üretmek ve satmak zorunda bırakacak.

Şirketlerin tüm iş akışı ve döküman yönetimleri e-Ortamda yasal geçerli ve mevzuata uygun olmak zorunda.Aynı ortam veya mecrayı kullanamayan firmalar yok olacaklar veya e-Dönüşüm şirketlerini e-Şirket olma yoluna sokacaklar.

E-Dönüşüm ile E-Şirket Yolculuğu  

E-Şirket dönüşümüne başlamış tüm şirketlerin ‘Bulut Hizmetleri ve Çözümleri’ sunması veya kullanıcısı olması gerekiyor. Bu gereksinim ile beraber ‘E-Güvenlik’  e-Şirketlerin en büyük ihtiyacı haline geliyor. Çünkü müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarının ‘her zaman’, ‘her yerden’ ve ‘her türlü cihazdan’ şirketin e-Servislerine veya e-Hizmetlerine eriştiğinde bunun özellikle en güvenilir, en hızlı ve en verimli şekilde yapılması gerekiyor.

E-Şirket yolculuğunda her kurumun ve çalışanın kendine şu soruları sorması gerekir :

  • “Rakiplerimiz E-imza ve KEP ile her türlü değerli evrak transferini dakikalar seviyesinde yaparken, ıslak imza ve kargo ile günler ve haftalar sürecek bir sürecin maliyetine katlanmamızın  bedeli nedir?”
  • “Şirketimizin hangi bölümleri e-dönüşüme hazır?”
  • “Şirketimizin çalışanları e-Çalışan olmaya hazır mı?”
  • “Şirketimizin e-Dönüşüm prensipleri var mı?”

TÜRKKEP  E-Dönüşüm Prensipleri:

Şirketinizin yeni nesil e-Servis veya e-Hizmetleri  güvenilir, hızlı ve verimli şekilde sunması ve sağlaması için E-Dönüşüm sürecinin önemli evrelerini tamamlaması ve dönüştürmüş olması gerekir.

TÜRKKEP, bu önemli evreleri ve dönemleri aşağıdaki gibi 3 temel Prensip ile açıklamaktadır:

1. Prensip  : E-Merkezli’ Şirket Olma Prensibi: E-Dönüşümün tek merkezi ve hedefi E-Şirket olmalı. Şirketin bazı bölümler ‘Islak imza’ bazı bölümler ‘E-imza ‘, veya tebligatı KEP ten alıp,  şirketin teklif  veya sözleşmelerini ıslak imza ve kargo ile gödermeye kalkarsanız şirketinizin merkezi E-Şirket değildir.

2. Prensip: Hızlı Değişen Şirket Olma Prensibi: E-Şirket olmaya yaklaştıkça şirketin hızı artar. Şirketin insan kaynakları KEP ve İmza ile CV, Bordro veya izin formunu personele gönderip alabiliyorsa; Muhasebe departmanı E-Faturaya geçişi zorunlu olarak değilde hızlı olmak için yapıyorsa; Satın Alma süreçlerinizin yöneten İdari işler amiri KEP ile Teklif isteği(RFP) yollamış ve tedarikçileri bu konuda yönlendirmiş ise; Siz ve takımınız değişimi yönetiyorsunuz demektir.  Şirket çalışanlarınız hızlı olduklarının farkında olmadan rakipleri geride bırakırlar. E-Çalışan ve E-Şirket beraber gelişir ve hızlanır.

3. Prensip: Verimli Şirket Olma Prensibi: E-Şirket olmaya yaklaştıkça her birimde 2 kat hızlı olursunuz ve 4 kat az kaynak tüketirsiniz.

Örnekler : KEP iletisi normal posta göndermekten minimum 2 Kat daha hızlı ve minimum 4 kat daha az maliyetlidir.  Bir dökümanı Eimza  ile imzalayıp iletmek ile Islak imza ile iletmek minimum da 2-3  kat daha hızlı ve en az  4 Kat daha az maliyetlidir. Kağıt arşivi saklamak yerine E-arşiv ile saklamak minimum 2-4 kat daha hızlı ve en az 4-8 kat daha az maliyetlidir.

E-Şirket ve Şirketin  Hız ve Kaynak Tüketim karşilaştırılması

Kendi Şirketinizin e-Dönüşüm seviyesini ölçmek ve kısa bir analıiz yapmak  için aşağıdaki link üzerinden şirketinizin bütün departlamanlarını değerlendirmesini yapabilirsiniz.

E-Şirketin yönetimi için : KEP, e-İmza, e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defter hizmetlerin sağlanması kadar   KİYS, FİYS, e-Arşiv ve e-Mutabakat gibi yeni nesil üretim ve iş akışı e-Çözümleri gerekli.

TÜRKKEP olarak yeni nesil iş akışı ve döküman yönetimi çözumlerinin “EN YENİ” versiyonlarini, ve en iyi örneklerini sağlıyoruz.

Yeni iş ortaklarımız ile sürekli yeni çözumler ve hizmetleri müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.