< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics >

KEP IK

TÜRKKEP KEP İK ÇÖZÜMLERİ

KEP Kurum ile çalışanları arasında;

 • Bordro,
 • Sözleşme,
 • Savunma talepleri,
 • İhtarlar,
 • Mazeret izni kullanımı,
 • Yıllık izin kullanımı talepleri,
 • Atama/Görevlendirme yazıları
 • Hedef ve Performans değerlendirme,
 • Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri

KEP İK aracılığıyla KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

KEP İK ile Bordro gönderim süreci;

Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra farklı noktalara gönderilir, burada çalışan personel imzaladıktan sonra bir kopyasını tekrar kuruma iletmesi gerekmektedir. Bu süreçler yerine, elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde gönderimini sağlayabilirsiniz.

KEP İK ile ise, geleneksel uygulamanın yarattığı kargo, kâğıt ve toner, bordro nüshaların arşivlenmesi vb. süreçlerin yol açtığı iş gücü ve maliyet, giderlerinin önüne geçerek tasarruf sağlayabilirsiniz.

Bordroların tek tek veya çoklu imzalanıp gönderilmesini ve bir konektör üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz.

KEP İK Avantajları

 • Kanunen geçerlidir.
 • Hukuki delil niteliğindedir.
 • Şirketi ve çalışanı korur.
 • İK süreçlerini hızlandırır.
 • Kontrol kolaylığı sağlar.
 • Etkili zaman yönetimi sağlar.
 • Arşivleme  derdini  ortadan  kaldırır.
 • Kargo  ve  kurye  masraflarını  ortadan kaldırır.
 • Kağıt tasarrufu sağlar.

 

KEP İK BAŞVURUSU İÇİN: 05452762606-05327745745

kep ik