< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics >

EPDK dan KEP ZORUNLULUĞU

EPDK Kep alma zorunluluğu PETROL BAYİLERİ ve AKARYAKIT ,GAZ dolum istasyonlarına getirilmiştir.

Duyuru Tarihi: 02/03/2016 14:43
Duyuru Başlığı: KEP Adresleri Bildirimi Hakkında
Duyuru İçeriği:
Bayilere Yapılacak e-Tebligatlar için KEP Adresi Alma Zorunluluğuna İlişkin
Duyuru
11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.” hükümleri uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.
Bu kapsamda; Kurumumuzca, muhataplar ile yapılacak yazışma, tebligat ve diğer bildirimlerin kayıtlı elektronik posta yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Güvenli, hızlı ve tasarruflu yazışmaya geçiş ve ilgili mevzuata uyum bakımından kayıtlı elektronik posta kullanımı önem arz etmektedir. Bayilerinizin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar bağlantısında da yer alan “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS)” olarak yetkilendirilmiş şirketlerden temin edilecek elektronik tebligata elverişli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresinin (Örneğin; …@...kep.tr) 01/06/2016 tarihine kadar Kurumumuza Enerji Piyasası Bildirim Sistemi(EBİS) üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle;
Kurumumuza, KEP hesaplarını bildiren çoğu muhataplarımızın KEP hesapları e-Tebligat almaya elverişli olmadığından Kurum tarafından gönderilen e-Tebligatlar geri dönmektedir. Bayilerinizin ivedilikle Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından “KEP hesabımızın e-Tebligat amaçlı kullanılmasını istiyoruz” seçeneğini işaretlenmelerini sağlayınız.
Henüz Kuruma elektronik tebligata elverişli KEP adresi bilgilerini göndermemiş olan bayilerinizin, KEP adreslerini size sunmalarını sağlayarak bu bilgileri 01/06/2016 tarihine kadar Enerji Piyasası Bildirim Sistemi üzerinden PPB-BAY-KEP veya LPG-BAY-KEP bildirimlerini yapmak suretiyle Kurumumuza sununuz.
Kuruma, elektronik tebligata elverişli KEP adresi bilgilerini sunmuş olan bayilerinizin KEP adreslerini düzenli aralıklarla kontrol etmelerini ve KEP adreslerine herhangi bir yazışma, tebligat ve diğer bildirimlerin gönderilip gönderilmediğini kontrol etmelerini sağlayınız.
Muhataplarımıza önemle duyurulur.
ÖNEMLİ NOT:
KEP ADRESİ BİLGİLERİ, HER BİR DAĞITICI ŞİRKET TARAFINDAN ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN TÜM BAYİLERİ İÇİN TEK BİR SEFERDE SİSTEME GİRİLMELİDİR.
 

Tümü